Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara (HDGT) i Vokalna akademija osnovali su ŠKOLU TEORIJE GLAZBE, prvu u Hrvatskoj. Škola je namijenjena svima koji se žele glazbeno opismeniti i steći temeljna glazbena znanja, bez obzira na dob i naobrazbu. Nastavni je program Škole sukladan nastavnom programu osnovne i srednje glazbene škole, a edukativni je pristup osuvremenjen.

Poznavanje teorije glazbe pomaže u razumijevanju glazbe i u razvoju glazbeničkih sposobnosti (glazbenoga sluha i ritma, pjevanja notnoga zapisa i ostaloga). Glazbenoteorijsko se obrazovanje izvodi analizom glazbenih djela te prakticiranjem glazbenih aktivnosti, kao što su to pjevanje notnoga zapisa (solfeggio), harmonizacija melodije, višeglasno priređivanje i ostalo.

Polaznici bez glazbenoga predznanja upisuju se u Početni stupanj. Ostali u Napredni ili Završni stupanj, ovisno o svom predznanju, u dogovoru s predavačem. Umijeće sviranja kojega glazbala nije uvjet za upis. Po završetku svakoga stupnja dodjeljuje se potvrda, a po završetku III. stupnja dodjeljuje se i diploma.

Škola također nudi i Stručno usavršavanje učenika i studenata glazbe iz kolegija SOLFEGGIO, HARMONIJA i KONTRAPUNKT. Usavršavanje je namijenjeno učenicima srednjih glazbenih škola i studentima glazbenih studija te svima onima kojima su znanja iz navedenih kolegija potrebna za uspješno polaganje  razredbenog ispita za upis studija glazbe.

Predavač je Tihomir Petrović, profesor savjetnik; učitelj glazbenoteorijskih predmeta na Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog (Zagreb); predavač glazbenoteorijskih predmeta na Rock akademiji (Zagreb); voditelj Radionice utorkom u Hrvatskom glazbenom zavodu (Zagreb); predsjednik Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara.

 

Za upis i dodatne obavijesti obratite se Tihomiru Petroviću. 

Mob. 099/8538839        tihomir.petrovic@inet.hr

 

Škola teorije glazbe     Stručno usavršavanje